องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 20 มี.ค. 2566 ]0
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น [ 9 มี.ค. 2566 ]6
3 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเรื่องห้ามเผาป่าและพื้นที่โล่งทุกกรณี [ 1 มี.ค. 2566 ]1
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]6
5 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวตำบลดอนทองร่วมกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 1 ก.พ. 2566 ]9
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 25 ม.ค. 2566 ]8
7 ประกาศการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]13
8 ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 18 ม.ค. 2566 ]7
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]11
10 เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 17 พ.ย. 2565 ]6
11 ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2566 [ 17 พ.ย. 2565 ]5
12 ประชาสัมพันธ์ วิธีป้องกันโรคที่มาหลังน้ำท่วม [ 3 พ.ย. 2565 ]6
13 ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 20 ต.ค. 2565 ]7
14 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]60
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]60
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]61
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 24 มิ.ย. 2565 ]55
18 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 15 มิ.ย. 2565 ]61
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]67
20 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต [ 11 มี.ค. 2565 ]100
 
หน้า 1|2|3|4