องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]51
2 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]50
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]50
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง [ 24 มิ.ย. 2565 ]47
5 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 15 มิ.ย. 2565 ]53
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 2 มิ.ย. 2565 ]54
7 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต [ 11 มี.ค. 2565 ]89
8 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) [ 11 มี.ค. 2565 ]85
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 ก.พ. 2565 ]44
10 ประชาสัมพันธ์ อบต.ดอนทอง เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนเข็ม 3 (Moderna) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด โทร. 036-340438 อบต.ดอนทอง ช่าวประช [ 14 ม.ค. 2565 ]77
11 แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย [ 30 ต.ค. 2564 ]72
12 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]72
13 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา [ 6 ต.ค. 2564 ]71
14 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]46
15 ประกาศการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]45
16 โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 [ 25 ส.ค. 2564 ]47
17 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 [ 6 พ.ค. 2564 ]46
18 แบบรายงานผลสำรวจสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 เม.ย. 2564 ]51
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]77
20 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 เม.ย. 2564 ]73
 
หน้า 1|2|3