องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2566

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA  ประจำปี 2566    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ประจำปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ