องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

    เอกสารประกอบ

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง