องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565    เอกสารประกอบ

ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ