องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2549

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการค่าใช่จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2549
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ