องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ