องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 4 เม.ย. 2565 ]54
2 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 4 เม.ย. 2565 ]54
3 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 4 เม.ย. 2565 ]56
4 แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]60
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566 [ 4 เม.ย. 2565 ]54
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]56