องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวดีมีคุณเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และทำเกษตรแปรรูป [ 27 ก.ย. 2565 ]15
2 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ [ 27 ก.ย. 2565 ]16
3 โครงการติดตั้งเตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวดีมีคุณเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์และทำเกษตรแปรรูป [ 12 ก.ย. 2565 ]18
4 ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนทอง [ 25 ส.ค. 2565 ]16