องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเเด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายพิสิทธิ์ ราชวัตร นายมนตรี ระวังการณ์ รองนายก อบต.ดอนทอง นางกาญจนา จิตตะระ เลขานุการนายก อบต.ดอนทอง ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัด อบต.ดอนทอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง พร้อมด้วย น.ส.สุจิตตา เพ็ชรไม้ กำนันตำบลดอนทอง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเเด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วันกองทองสว่างอารมณ์

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16