องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


มอบถุงยังชีพจากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลดอนทอง


วันที่ 21มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

ร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน กรรมการและสมสชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี น.ส.รวีวรรณ ชักนำสินทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.ดอนทอง น.ส.สุจิตตา เพ็ชรไม้ กำนันตำบลดอนทอง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนและมอบกำลังใจ แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลดอนทอง ทั้งนี้ได้มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26