องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


การดำเนินโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี 2566


วันที่ 31 มกราคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จัดทำโครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลก ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริมให้จัดทำถังขยะเปียกให้ได้ทุกครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง

2023-05-25
2023-04-17
2023-04-10
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-14
2023-02-24