องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 14 มีนาคม 2566

นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลดอนทอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนในตำบลดอนทอง

2023-05-25
2023-04-17
2023-04-10
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-14
2023-02-24