องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ให้สามารถใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

2023-05-25
2023-04-17
2023-04-10
2023-04-06
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-14
2023-02-24