องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ให้สามารถใช้งานได้ดี เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่

2023-10-30
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-20
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-09
2023-10-04
2023-10-03