องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ทำงานสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนทุกเส้นทางในพื้นที่ตำบลดอนทองให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16