องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)


วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเกษตรอำเภอหนองโดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้นายอำเภอหนองโดน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2023-03-21
2023-03-21
2023-03-14
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-16
2023-02-09
2023-02-01
2023-01-31