องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
 


พิธีเปิดศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง


วันที่ 18 มกราคม 2566

ร้อยตำรวจตรีหญิง สายสุนี ไกรนรา นายอำเภอหนองโดน/ผอ.ศป.ปส.อ.หนองโดน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สาขาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง โดยมีนายพิสิทธิ์ ราชวัตร์ รองนายก อบต.ดอนทอง ปลัด อบต.ดอนทอง ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองโดน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนทอง ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดและมีกิจกรรมนำผู้เสพในตำบลดอนทองที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดจำนวน 10 ราย โดยได้ทำการจำแนกการเป็น ผู้เสพ/ผู้ติด ณ ศูนย์คัดกรอง เพื่อนำเข้าแผนการบำบัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป

2023-01-18
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-17
2022-11-15