องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2565

นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ นายมนตรี  ระวังการณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2024-04-02
2024-03-26
2024-02-14
2024-02-14
2024-02-12
2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04