องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2565

นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ นายมนตรี  ระวังการณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2023-03-21
2023-03-21
2023-03-14
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-24
2023-02-16
2023-02-09
2023-02-01
2023-01-31