องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
 


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตำบลดอนทอง ตามโครงการ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวกาญจน์ชนิษฐา เอกแสงศรี ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายมนัสนันท์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองโดน นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง นายยงค์ยศ  นาคอุดม กำนันตำบลดอนทอง ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนทอง ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี เยี่ยมบ้านผู้ตกเกณฑ์ TPMAP และตกเกณฑ์ จปฐ. รายนางสาวทองคำ  ชูวงษ์ เยี้ยมบ้านผู้สูงอาย/ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย (1.นายเทียน  สนธิ 2.นายจำลอง  สุขเสาร์) มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรวจสถานที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเดินทางไปยัง อบต.ดอนทอง เป็นผู้แทนมอบรางวัล "ประชาบดี" ให้กับ นางฉลวย  ราชวัตร ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต ประจำปี 2564 

 

2023-01-18
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-17
2022-11-15