องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวรวีวรรณ  ชักนำสินทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาริณี  หินเธาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นำทีมในการประชุมชี้แจงเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565

2023-08-30
2023-08-23
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-09