องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
 


ประชุมชี้แจงเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565


วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวรวีวรรณ  ชักนำสินทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาริณี  หินเธาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นำทีมในการประชุมชี้แจงเพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565

2022-08-11
2022-07-21
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-03
2022-05-13
2022-04-25
2022-04-10
2022-04-08
2022-04-04