องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
 


งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา


วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายมนัสพันธ์ ดอนก้อนไพร นายอำเภอหนองโดน ร่วมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยนายกพรเทพ ราชวัตร์ นายก อบต.ดอนทอง และพุทธศาสนิกชน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา และแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ วัดกองทอง ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

2022-08-11
2022-07-21
2022-06-16
2022-06-13
2022-06-03
2022-05-13
2022-04-25
2022-04-10
2022-04-08
2022-04-04