องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี : www.donthongsri.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.สัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพรเทพ  ราชวัตร์ นายก อบต.ดอนทอง มอบหมายให้นางสาวรวีวรรณ  ชักนำสินทรัพย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ออกพื้นที่ตามโครงการ อบต.สัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาประกอบในการบริหารงาน 

2023-01-18
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-26
2022-12-20
2022-12-20
2022-12-05
2022-11-23
2022-11-17
2022-11-15