องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอนทอง จำนวน ๒๐ ราย


วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง มอบเงินช่วยเหลือเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลดอนทอง ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน ๒๐ หลัง เพื่อช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป





2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16