องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้องของประชาชน


วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ตามคำร้องขอของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16