องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรม Kick off หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย


วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณเดชน์ จินดาพรหม นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานการจัดกิจกรรม KICK OFF หมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ ของเเผ่นดินตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านที่ยังไม่ได้จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้ร่วมพลังในการจัดตั้งฯ โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ในการนี้ นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอหนองโดน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16