องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอหนองโดน เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง นางสาริณี หินเธาว์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอหนองโดน เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม นำส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16