องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมงานสืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทองคำประจำปี ๒๕๖๗ บ้านกระทุ่มใบมัน หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง


วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันสุจิตตา เพ็ชรไม้ กำนันตำบลดอนทอง และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมงานสืบสานประเพณีไหว้ศาลเจ้าแม่ทองคำประจำปี ๒๕๖๗ ของบ้านกระทุ่มใบมัน หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนทอง ซึ่งชาวบ้านจะทำน้ำขาว (น้ำเมา) แล้วนำมาถวาย เจ้าแม่เป็นประจำทุกปี และผู้นำหมู่บ้านถือโอกาสนี้ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ ขอพรให้ทุกคนมีความสุข กิจการรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16