องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมพิธิลาสิกขาและปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗


วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลดอนทอง นางสาวสุจิตตา เพ็ชรไม้ กำนันตำบลดอนทอง นางกาญจนา จิตตะระ เลขานุการนายกฯ และนางสาริณี หินเธาว์ เข้าร่วมพิธิลาสิกขาและปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมทั้งมอบใบประกาศ และทุนการศึกษาให้กับสามเณร จำนวน ๓๑ รูป ณ วัดกองทอง ตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16