องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิสิทธิ์ ราชวัตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย นายปิยะพันธ์ เผือกฟัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16