องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรี เมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ด้านการจัดการของเสีย และพิธี Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank)


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ นางสาวมณีรัตน์ คูหา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนจังหวัดสระบุรีเมืองคาร์บอนต่ำ (Saraburi Sandbox) ด้านการจัดการของเสีย และพิธี Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ นำขยะรีไซเคิลไปขาย ในกิจกรรมซื้อ-ขายขยะรีไซเคิลด้วย ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16