องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗ (หมู่ที่ ๘ บ้านดอนทอง)


วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ดำเนินการจัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ และ ประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล อบต.ดอนทอง โดยมี นางสาววราภรณ์ เจริญสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ เข้าร่วมประชาคมในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดดอนทอง หมู่ที่ ๘ ต.ดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16