องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


พิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายณเดชน์ จินดาพรหม นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดย นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนา พงษ์เฉลิม ปลัด อบต.ดอนทอง พร้อมด้วย คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ดอนทอง และ นางสาวนันณัฐฏ์ ฮวดจึง ท้องถิ่นอำเภอหนองโดน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (Recyclable Waste Bank) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลดอนทองสามารถคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนไปขายเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลมีการออมเงินกับธนาคารขยะของอบต.ดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16