องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


มอบของขวัญเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗”


วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง มอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗” ดังนี้ โรงเรียนวัดใดใหญ่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดลพบุรี และขอให้เด็กๆมีความสุข และตั้งใจเรียน คำขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๗ “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16