องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ปฏิบัติการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนในพื้นที่


วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนทอง มอบหมายให้ นายมนตรี ระวังการณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วย นายช่างโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี อบต.ดอนทอง สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองโดน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ขอให้ตรวจสอบกรณีการสร้างฝายกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลดอนทอง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16