องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ ร่วมกันลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กาลักน้ำ และขุดลอกคลองบริเวณที่ตื้นเขินเพื่อเปิดทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้มีน้ำในการอุปโภค รวมถึงภาคการเกษตร โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องสูบน้ำจาก อบต.กุ่มหัก อำเภอหนองแค รวมทั้งการระบายน้ำจากโครงการส่งน้ำโคกกระเทียมและเริงราง

2024-05-24
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-14
2024-05-09
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-19
2024-04-16